Διάλεξη 3

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

  • Θεματολογία: Διαχείριση δικτύων: το πρωτόκολλο SNMP (Μέρος Α)
  • Διαφάνειες: Promesip_02.ppt
  • Ενδεικτικό υλικό