Κεντρική σελίδα

Το μάθημα αποτελεί συνδιδασκαλία των:

  • Γεώργιου Παπαδημητρίου, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. E-mail: gp@csd.auth.gr
  • Σοφίας Πετρίδου, Διδάκτορα Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. E-mail: spetrido@csd.auth.gr

Εισηγήσεις:

  • Δευτέρα 16:00 - 17:30
  • Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και Δικτύων Υπολογιστών, Ημιόροφος, Κτίριο Βιολογίας