Αρχική Σελίδα

Καλώς Ορίσατε στο επίσημο site του έργου
Σχεδιασμός και Λειτουργία Ενεργειακά Αποδοτικών Οπτικών Δικτύων
(Energy Efficient Optical Network Planning and Operation)
[EEONPO]

Το αντικείμενο εργασιών του έργου επικεντρώνεται στην αποδοτική διαχείρηση της ενέργειας στα οπτικά δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι οπτικές επικοινωνίες πρέπει να είναι αποδοτικές και συγχρόνως να καταναλώνονται από αυτές μικρά ποσά ενέργειας, επιφέροντας θετικές επιτπώσεις στο περιβάλλον. Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί το βασικό οδηγό αναφοράς του EEONPO εισάγοντας νέες και καινοτόμες μεθόδους που στοχεύουν στη διατήρηση υψηλών επιπέδων απόδοσης στα οπτικά δίκτυα κορμού, ενώ συγχρόνως μειώνονται τα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνονται.
Δύο περιοχές έρευνας πρόκειται να προσεγγισθούν, του Σχεδιασμού (Planning) και της λειτουργίας (Operation). Στην πρώτη γίνονται στατικές αλλαγές σε ένα δίκτυο πριν την έναρξη της λειτουργίας του, ενώ στην δεύτερη χρησιμοποιούνται παράμετροι που μεταβάλλονται δυναμικά καθώς το δίκτυο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ένα εργαλείο λογισμικού θα αναπτυχθεί ως καρπός αυτού του project, το οποίο θα περιλαμβάνει στη λειτουργικότητά του τα αποτελέσματα της έρευνάς μας στις δύο προαναφερθείσες περιοχές. Θα είναι σε θέση να μετατρέπει ένα συμβατικό οπτικό δίκτυο σε 'πράσινη' μορφή, δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σημαντικός παράγοντας της λειτουργικότητάς του.